Korkankru

กิจกรรม ข่าวสาร ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

เปิดลงทะเบียน ‘ตลาดวิชา’ 9 วิชาสาแก่ใจ7 min read

Reading Time: 4 minutes ได้เวลาหยิบถุงผ้าไปหอบ 9 วิชาให้สาแก่ใจกันเถอะ ! Sep 29, 2022 4 min

เปิดลงทะเบียน ‘ตลาดวิชา’ 9 วิชาสาแก่ใจ7 min read

Reading Time: 4 minutes

ได้เวลาหยิบถุงผ้าไปหอบ 9 วิชาให้สาแก่ใจกันเถอะ !

เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านฟอร์ม https://forms.gle/4YB9pS3SDn6EREgN6

โดยมีรายละเอียดของ ‘ตลาดวิชา’ ทั้ง 9 วิชา ได้แก่

? คิด เห็น เป็นภาพเพิ่มกำลังการเรียนรู้

คอร์สที่จะช่วยคุณฝึกจับประเด็น และสื่อสารเนื้อหาออกมาเป็น “ภาพ” ง่าย ๆ เพื่อทำให้การพูดคุย ประชุมต่างๆ รวมถึงการออกแบบห้องเรียน สนุกและสะดวกกับการเรียนรู้มากขึ้น โดยคุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (ผู้ก่อตั้งบริษัท แบล็คบ็อกซ์ ทีม จำกัด)

? การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเกม

คอร์สที่จะพาทุกคนฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยใช้ “บอร์ดเกม” เป็นสื่อในการเรียนการสอน โดย คุณวรุตม์ นิมิตยนต์

? ทักษะวัฒนธรรมในโรงเรียน : อัตลักษณ์ อคติ และความรุนแรง

คอร์สที่จะชวนผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนการปะทะกันทางความคิดและร่วมเรียนรู้ “ทักษะวัฒนธรรม” ในฐานะเครื่องมือเพื่อใช้ในการปฏิสัมพันธ์ต่อความแตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมสำรวจความเป็นอื่น และความรุนแรงที่ถูกสร้างขึ้นในรั้วโรงเรียน เพื่อให้ครูมีเลนส์ในการเข้าใจปัญหาได้อย่างแหลมคมมากยิ่งขึ้น

? การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์

คอร์สที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ หัวใจหลักของการออกแบบห้องเรียน “สร้างสรรค์” ที่ ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามปัญญาสามฐานที่ตนเองถนัดได้ (กาย ใจ หัว) ผ่านแนวคิดการออกแบบ 3 ก. เกม กิจกรรม กระบวนการ

? เวทมนตร์คาถาในการสร้างการเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย

คอร์สที่จะพาครูไปทำความเข้าใจหลักการออกแบบห้องเรียนที่จะสามารถเชื่อมโยงมิติภายนอก (เนื้อหาสังคมและสภาพแวดล้อม) และมิติภายใน (ความรู้สึกและจิตวิญญาณ) ของผู้เรียนเข้าด้วยกันอันจะก่อให้เกิดห้องเรียนที่มีพลัง และเข้าใจพลวัตมวลรวมของผู้เรียน โดย ผศ.ดร.ปวีณา แช่มช้อย (อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และดร.กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร (อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

?ครูกล้าแสดง

คอร์สพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของครูโดยใช้หลัก “การแสดงพื้นฐาน” เป็นบทเรียน เพื่อให้ครูสามารถส่งต่อความรู้ให้ผู้เรียนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้การสอนดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น โดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และผศ.คอลิด มิดำ (คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา)

?ทักษะการโค้ชเพื่อครู

คอร์สที่จะเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของการเสริมศักยภาพให้ผู้อื่น โดย “การตั้งคำถาม” เพื่อเสริมพลังเปิดทางเลือก ค้นหาคุณค่าภายใน และดึงศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือคนในองค์กรผ่านการทำงานร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย โดย อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์ (อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และคุณไพลิน จิรชัยสกุล

?ห้องเรียนแห่งรัก เครื่องมือในการสะท้อนตนและสร้างสรรค์พื้นที่แห่งความสุข

คอร์สที่จะพาให้คุณเข้าใจว่า “พื้นที่ปลอดภัย”ในห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ จะทำอย่างไรให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับนักเรียนและผู้สอน เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อเปิดประตูความท้าทายที่จะก่อให้เกิดมวลความตื่นตัวในการเรียนรู้ร่วม โดย คุณธนัญธร เปรมใจชื่น และทีมจากบริษัท

?การเงินส่วนบุคคล รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า

คอร์สที่จะสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางการเงินและความรู้ความเข้าใจด้าน “การวางแผนการเงิน”ส่วนบุคคลให้คุณ เพื่อการบริหารจัดการเงินให้มีใช้ไม่ติดขัด และสานฝันให้เป็นจริงได้ รวมถึงส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนหรือคนรอบข้างได้โดย ทีมธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยกระบวนกรจากก่อการครู

⭐️ หากท่านได้รับที่นั่งจะมีทีมงานติดต่อกลับทางอีเมล และเบอร์โทร เพื่อให้ท่านโอนเงินลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด

⭐️ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันจริงเข้าร่วมลงทะเบียนตลาดวิชา ผ่านทางเพจ Facebook @Korkankru

Your email address will not be published.