Korkankru

กิจกรรม

“เกม” เปลี่ยนห้องเรียน ชั่วโมงความสุขของนักเรียนและครูเก๋ โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ร่วมเรียน ร่วมเล่น ในห้องเรียนวิชาเคมีของ ‘ครูเก๋’ สุดารัตน์ ประกอบมัย โรงเรียนมักกะสันพิทยา ที่เธอพัฒนาสื่อการสอนมาเป็นเครื่องมือเปลี่ยนกระบวนการในคาบเรียน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ทั้งความรู้ ความสนุก ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น “เดินสามช่อง ไป H ไฮโดรเจน!”“ติ๊ง~” เสียงกดกระดิ่งดังขึ้น นักเรียนนั่งล้อมวงเป็นกลุ่มเล็กๆ ทอยลูกเต๋า เดินหมาก จั่วการ์ดสีสันสดใส...

เปิดลงทะเบียน ‘ตลาดวิชา’ 9 วิชาสาแก่ใจ

ได้เวลาหยิบถุงผ้าไปหอบ 9 วิชาให้สาแก่ใจกันเถอะ ! เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านฟอร์ม https://forms.gle/4YB9pS3SDn6EREgN6 โดยมีรายละเอียดของ ‘ตลาดวิชา’ ทั้ง 9 วิชา ได้แก่ คิด เห็น เป็นภาพเพิ่มกำลังการเรียนรู้ คอร์สที่จะช่วยคุณฝึกจับประเด็น และสื่อสารเนื้อหาออกมาเป็น "ภาพ" ง่าย ๆ เพื่อทำให้การพูดคุย...

รับสมัครคนรุ่นใหม่สู่ Intrapreneur for Change

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม (NGOs) กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ (Impact value) เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง รวมถึงต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ทุนเปล่า (Grant) จากทั้งภาครัฐและเอกชน โปรเจ็ค Intrapreneur for Change จึงเกิดขึ้น เพื่อทดลองสร้างนวัตกรรมการทำงาน การจับมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางจากภาคธุรกิจ (Intrapreneur) กับผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม...

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาวะการนำที่เชื่อมโยง

โมดูลที่ 4 ภาวะการนำที่เชื่อมโยง (Connected Leadership) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง เชื่อมโยงงานและชีวิตกับเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งเปรียบประดุจเข็มทิศชี้นำชีวิต บ่มเพาะการเติบโตภายใน สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง วัตถุประสงค์  1. เพื่อบ่มเพาะศักยภาพและภาวะผู้นำที่เข้าถึงแก่นแท้ภายในจิตใจตนเอง 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำในการเข้าถึงขุมพลังและแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม ค่าลงทะเบียนการอบรม 1. บุคคลทั่วไปอัตรา 10,000...

กิจกรรมประจำเดือน

Jan 9, 2019 กิจกรรม 2 min

โครงการผู้นำแห่งอนาคตได้จัดทำ newsletter เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าด้านการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ โดยท่านสามารถรับชมและดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้

สรุปการอบรมโมดูลที่ 2 ครั้งที่ 2

Nov 23, 2018 กิจกรรม 3 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โมดูลที่ 2: นำด้วยด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) เวิร์คช็อปนำด้วยญาณทัศนะ เป็นการอบรมเรื่องการใช้ญาณทัศนะในการทำงานกับผู้คนที่คุณวิแกรม บัตต์ และคณะทำงานจากองค์กร Leadership That Works ประเทศอินเดีย เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ และนำมาจัดในเมืองไทย โดยมีอธิษฐาน์ คงทรัพย์...

Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ

Sep 20, 2018 กิจกรรม 0 Comments < 1 min

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 (Leadership for Transcendence) โมดูลที่ 2 : นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น...

การประชุมปฏิบัติ: สานพลังเครือข่ายก่อการครู

Sep 20, 2018 กิจกรรม 0 Comments 2 min

คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร เราเริ่มก่อการแล้ว ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการก่อการครู โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ร่วมเสวนากับกลุ่มผู้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย ทั้งครูและอาจารย์ในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 3 ครั้งที่ 1

Sep 20, 2018 กิจกรรม 3 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 1 โมดูลที่ 3 นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดุลที่ 3 หัวข้อ นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นชุดการอบรมต่อเนื่องต่อจากการอบรม หัวข้อภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม และนำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) เป็นการกลับเข้ามาทำงานกับภายในตัวเอง...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 2 ครั้งที่ 1

Sep 20, 2018 กิจกรรม 3 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 1 โมดูลที่ 2: นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) เวิร์คช็อป นำด้วยญาณทัศนะ เป็นการอบรมเรื่องการใช้ญาณทัศนะในการทำงานกับผู้คนที่คุณวิแกรม บัตต์ และคณะทำงานจากองค์กร Leadership That Works ประเทศอินเดีย เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ และนำมาจัดในเมืองไทยเป็นแห่งแรก โดยมีณัฐฬส...