Korkankru

กิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกครูแกนนำก่อการครู รุ่น 5

โครงการก่อการครูขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงการศึกษาไปกับพวกเรา  ‘โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้’โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมขบวนการ ก่อการครู รุ่น 5 จำนวน 105 ท่าน 📌ตรวจสอบรายชื่อช่องทางอื่น google sheet : ประกาศผลการคัดเลือกครูแกนนำก่อการครูรุ่น 5 หากยังไม่ได้รับอีเมลประกาศผลและยืนยันการเข้าร่วม ติดต่อผู้ประสานงาน...

“เกม” เปลี่ยนห้องเรียน ชั่วโมงความสุขของนักเรียนและครูเก๋ โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ร่วมเรียน ร่วมเล่น ในห้องเรียนวิชาเคมีของ ‘ครูเก๋’ สุดารัตน์ ประกอบมัย โรงเรียนมักกะสันพิทยา ที่เธอพัฒนาสื่อการสอนมาเป็นเครื่องมือเปลี่ยนกระบวนการในคาบเรียน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ทั้งความรู้ ความสนุก ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น “เดินสามช่อง ไป H ไฮโดรเจน!”“ติ๊ง~” เสียงกดกระดิ่งดังขึ้น นักเรียนนั่งล้อมวงเป็นกลุ่มเล็กๆ ทอยลูกเต๋า เดินหมาก จั่วการ์ดสีสันสดใส...

กิจกรรมประจำเดือน

Jan 9, 2019 กิจกรรม 2 min

โครงการผู้นำแห่งอนาคตได้จัดทำ newsletter เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าด้านการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ โดยท่านสามารถรับชมและดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้

สรุปการอบรมโมดูลที่ 2 ครั้งที่ 2

Nov 23, 2018 กิจกรรม 3 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โมดูลที่ 2: นำด้วยด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) เวิร์คช็อปนำด้วยญาณทัศนะ เป็นการอบรมเรื่องการใช้ญาณทัศนะในการทำงานกับผู้คนที่คุณวิแกรม บัตต์ และคณะทำงานจากองค์กร Leadership That Works ประเทศอินเดีย เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ และนำมาจัดในเมืองไทย โดยมีอธิษฐาน์ คงทรัพย์...

Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ

Sep 20, 2018 กิจกรรม 0 Comments < 1 min

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 (Leadership for Transcendence) โมดูลที่ 2 : นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น...

การประชุมปฏิบัติ: สานพลังเครือข่ายก่อการครู

Sep 20, 2018 กิจกรรม 0 Comments 2 min

คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร เราเริ่มก่อการแล้ว ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการก่อการครู โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ร่วมเสวนากับกลุ่มผู้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย ทั้งครูและอาจารย์ในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 3 ครั้งที่ 1

Sep 20, 2018 กิจกรรม 3 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 1 โมดูลที่ 3 นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดุลที่ 3 หัวข้อ นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นชุดการอบรมต่อเนื่องต่อจากการอบรม หัวข้อภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม และนำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) เป็นการกลับเข้ามาทำงานกับภายในตัวเอง...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 2 ครั้งที่ 1

Sep 20, 2018 กิจกรรม 3 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 1 โมดูลที่ 2: นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) เวิร์คช็อป นำด้วยญาณทัศนะ เป็นการอบรมเรื่องการใช้ญาณทัศนะในการทำงานกับผู้คนที่คุณวิแกรม บัตต์ และคณะทำงานจากองค์กร Leadership That Works ประเทศอินเดีย เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ และนำมาจัดในเมืองไทยเป็นแห่งแรก โดยมีณัฐฬส...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 1 ครั้งที่ 1

Sep 20, 2018 กิจกรรม 3 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 1 โมดูลที่ 1: Edge Walking and Leadership for Future โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อว่าการเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจะต้องเผชิญกับขอบทั้งในตัวเอง บริบทสถานการณ์ และต้องตัดสินใจจากสิ่งที่รู้ในอดีตกับสิ่งที่ไม่รู้ในอนาคต เพื่อก้าวไปข้างหน้า จึงควรมาเรียนรู้เพื่อสำรวจภาวะด้านในของตัวเอง โดยเชิญวิทยากรจากอินเดีย คือ คุณ Vikram Bhatt และคณะทำงานจาก...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 1 ครั้งที่ 2

Sep 20, 2018 กิจกรรม 2 min

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โมดูลที่ 1: Edge Walking and Leadership for Future การเรียนรู้เรื่อง Edge Walking and Leadership for Future เป็นการอบรมแรกของชุดการอบรม 4 ครั้ง มีคุณวิแกรม...