Korkankru

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายในจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 240 ราคาพิเศษ 220สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222