Korkankru

คลังความรู้ ด้านผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ หนังสือ

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก1 min read

Reading Time: < 1 minutes ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์ บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณ พิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณ แบบปก อัครา เมธาสุข รูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 บาท 399 หน้า ราคาพิเศษ 270 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com Dec 5, 2017 < 1 min

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก1 min read

Reading Time: < 1 minutes

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก
ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์
บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณ
พิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณ
แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 บาท 399 หน้า ราคาพิเศษ 270 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

Your email address will not be published.