Korkankru

e-learning สื่อการสอน

ครูปล่อยแสง Ep.11 | “ครู” คือ กระบวนกร (Part 1)1 min read

Reading Time: < 1 minutes สำหรับ Ep. นี้ เป็นการพาคุณครูทั้ง 12 คน เดินตลาดเพื่อเรียนรู้ Authentic Learning Design หรือการออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงและลงพื้นที่หาโจทย์ทำ ALD May 30, 2021 < 1 min

ครูปล่อยแสง Ep.11 | “ครู” คือ กระบวนกร (Part 1)1 min read

Reading Time: < 1 minutes

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.11 | “ครู” คือ กระบวนกร (Part 1) นี้ พาคุณครูทั้ง 12 คน เดินตลาดเพื่อเรียนรู้ Authentic Learning Design หรือการออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงและลงพื้นที่หาโจทย์ทำ ALD มาดูกันว่าคุ๕รูไปตลาดแล้วจะได้อะไรกลับมาสอนบ้าง

รับชมต่อ คลิก >>>ครูปล่อยแสง Ep.12 | “ครู” คือ กระบวนกร (Part 2)

Your email address will not be published.