Korkankru

e-learning สื่อการสอน

ครูปล่อยแสง Ep.15 | ถอดสลักความเป็นครู1 min read

Reading Time: < 1 minutes ครูปล่อยแสง Ep.15 | ถอดสลักความเป็นครู ชวนเหล่าครูปล่อยแสงทั้ง 12 คนเดินทางมายังบทสรุปสุดท้ายของการพัฒนาศักยภาพตนเอง จึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงของตน รวมถึงถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลงตัวตนของครูผู้เข้าร่วมการปล่อยแสงในครั้งนี้ May 30, 2021 < 1 min

ครูปล่อยแสง Ep.15 | ถอดสลักความเป็นครู1 min read

Reading Time: < 1 minutes

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ที่จะมาตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดงพลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.15 | ถอดสลักความเป็นครู ชวนเหล่าครูปล่อยแสงทั้ง 12 คนเดินทางมายังบทสรุปสุดท้ายของการพัฒนาศักยภาพตนเอง จึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงของตน รวมถึงถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลงตัวตนของครูผู้เข้าร่วมการปล่อยแสงในครั้งนี้

รับชมรายการครูปล่อยแสง Ep.1-15 คลิก >>> รายการครูปล่อยแสง

Your email address will not be published.