Korkankru

กิจกรรม

การประชุมปฏิบัติ: สานพลังเครือข่ายก่อการครู1 min read

Reading Time: 2 minutes คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร เราเริ่มก่อการแล้ว ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย Sep 20, 2018 2 min

การประชุมปฏิบัติ: สานพลังเครือข่ายก่อการครู1 min read

Reading Time: 2 minutes
คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า
ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร
เราเริ่มก่อการแล้ว ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการก่อการครู โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ร่วมเสวนากับกลุ่มผู้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย ทั้งครูและอาจารย์ในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา และคนทำงานสื่อสาร

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันว่าจากต้นทุนทางความรู้ ความคิด และโมเดลในการทำงานต่าง ๆ ที่แต่ละคนพัฒนามา เขาจะสามารถนำมาหนุนเสริมการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เป็นไปดังภาพฝันที่สังคมต้องการได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในขั้นแรกทุกฝ่ายต่างทำความรู้จัก แชร์การทำงาน และบอกเล่าความต้องการแก่กันและกัน เพื่อแต่ละคนในชุมชนจะนำกลับไปขบคิดพัฒนาแผนการทำงานหนุนเสริมกันต่อไป


คุณพฤหัส พหลกุลบุตร มูลนิธิสื่อชาวบ้าน Makhampom หนึ่งในผู้จัดงานร่วมกับ โครงการก่อการครู โครงการผู้นำแห่งอนาคต และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) ได้อธิบายถึงการจัดงานว่า

“การจัดเวทีนี้มาจากความต้องการของ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะ LSEd ว่า อยากให้คนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องการศึกษาซึ่งอาจมีโมเดลเก๋ๆ ได้เจอกับครูที่เป็นเจ้าของปัญหาจริง ๆ เพราะที่ผ่านมาคนทั้ง 2 กลุ่มนี้แทบไม่เคยได้เจอกัน เราจึงจัดเป็นเวที Round Table เพื่อให้คนต่างองค์กรและต่างบริบทการทำงานได้มาทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง มากกว่าการรู้จักกันทางช่องทางออนไลน์ เพื่อที่จะได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยส่วนตัวพี่เองก็สนใจนิเวศการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่มีนอกเหนือไปกว่าตัวละครเก่า ครู กระทรวง พี่รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่พอ คนที่ขยับการทำงานอยู่รอบนอกมีบทบาทสำคัญในการทำงานเจ๋ง ๆ เยอะเลย ถ้ามันมีวิธีการ มีแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงใหม่ ก็น่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลเหล่านั้นให้ไปไกลยิ่งขึ้นอีก”


เวทีนี้เป็นเพียงเวทีเริ่มต้นเปิดชุมชนในการก่อการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย และชุมชนนี้ยังต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะมีอาชีพประจำอะไร ขอเพียงคุณมีแนวคิด มีความมั่นใจ ในการจะขับเคลื่อนงาน การก่อการนี้จะเป็นอีกหนึ่งการขยับเขยื้อนของสังคมที่ประชาชนหรือ ผู้นำร่วม (Collective Leadership) ลุกขึ้นมาทำให้ตระหนักว่า เราสามารถมีส่วนทำให้การศึกษาไทยตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน 2561

Your email address will not be published.