Korkankru

คลังความรู้ ด้านชุมชน หนังสือ

ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน1 min read

Reading Time: < 1 minutes หนังสือ ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน หนังสือที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักวิจัยทั้ง 6 คนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึกนึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการทำงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง May 5, 2021 < 1 min

ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน1 min read

Reading Time: < 1 minutes

การทำงานร่วมกันของกลุ่มนักวิจัยกับภาคประชาสังคม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของโครงการผู้นำแห่งอนาคต สร้างให้เกิดพื้นที่ของบทสนทนาและเรื่องเล่าอย่างหลากหลายมุมเกี่ยวกับการทำงานวิจัยชุมชน ผันกลายมาเป็นบทเรียนและมุมมองใหม่ต่อตัวตน ความคิด ประสบการณ์ในการทำงานของนักวิจัยแต่ละคน ก่อร่างเป็นหนังสือ ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน ที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักวิจัยทั้ง 6 คนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึกนึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการทำงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง   

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้มิได้เป็นหนังสือถอดบทเรียนการทำงานของนักวิจัย เพื่อสกัดเอาข้อมูลทางวิชาการอย่างแข็งขัน มิได้มุ่งมองนักวิจัยที่ทำงานกับชุมชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎี หากแต่กำลังชวนให้ผู้อ่านเข้าไปรับฟัง แลกเปลี่ยน และเรียนรู้มุมมองการทำงานของนักวิจัยในฐานะมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิดและมีมิติภายในอย่างลึกซึ้ง โดยสกัดเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากการการพูดคุย สนทนา โต้แย้ง และเรื่องเล่า

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ชวนทุกท่านเข้ามาเดินทางไปในบทสนทนากับหนังสือเล่มนี้ โดยทางเราเปิดให้ดาวน์โหลด E-book ได้ฟรี!

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่หน้าปก

Your email address will not be published.