Korkankru

คลังความรู้ ด้านชุมชน หนังสือ

รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม1 min read

Reading Time: < 1 minutes หนังสือ รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม หนังสือที่จะชวนทุกท่านท่องไปในบทเรียน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การก้าวข้ามอุปสรรคความขัดแย้ง ไปจนถึงการขับเคลื่อนชุมชนของพังงาภายใต้แนวคิดการนำร่วมที่รวมคน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองได้ May 5, 2021 < 1 min

รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม1 min read

Reading Time: < 1 minutes

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข เป็นผลผลิตที่งอกงามจากการนำร่วมและสานพลังเครือข่ายของคนในชุมชนกับองค์กรหลายภาคส่วน โดยจุดร่วมที่นำมาสู่การถางเส้นทางจนมาเป็นสถาบันพังงาแห่งความสุขนี้ นอกจากความรักและหวงแหนในถิ่นที่ของตนแล้ว สิ่งสำคัญหนึ่งที่ผสานหัวใจของคนพังงาเอาไว้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี คือ “ความทุกข์ร่วม” อันเกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่สร้างบาดแผลในทรงจำส่วนลึก ผันกลายมาเป็นพลังขับเน้นความใฝ่ฝันที่จะเห็นพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข

หนังสือ รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม เล่มนี้ได้ตกตะกอนบทเรียนทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้น การก้าวข้ามอุปสรรคความขัดแย้ง  ไปจนถึงการขับเคลื่อนชุมชนของพังงาได้อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการนำร่วมที่รวมคนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองได้ ผ่านการเข้าไปทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี

การเดินทางของพังงาแห่งความสุขจะเป็นมาอย่างไร และบทเรียนที่ถอดกลั่นออกมาจากการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะร้อยเรียงออกมาเช่นไร ติดตามได้ภายในหนังสือเล่มนี้ โครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่หน้าปก

Your email address will not be published.