Korkankru

คลังความรู้ หนังสือ

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา1 min read

Reading Time: < 1 minutes หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา ผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณ ออกแบบปก อัครา เมธาสุข รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด พิมพ์ครั้งที่สอง : เมษายน 2559 จำนวน 2,000 เล่ม จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต Nov 2, 2017 < 1 min

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา1 min read

Reading Time: < 1 minutes

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา
ผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณ
ออกแบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด พิมพ์ครั้งที่สอง : เมษายน 2559 จำนวน 2,000 เล่ม
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 250 บาท จำนวน 256 หน้า ราคาพิเศษ 225 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

Your email address will not be published.