Korkankru

คลังความรู้ ด้านชุมชน หนังสือ

คน เคลื่อน คน : การศึกษาการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1 min read

Reading Time: < 1 minutes โครงการผู้นำแห่งอนาคต ชวนอ่านหนังสือ "คน เคลื่อน คน" หนังสือที่กำลังจะบอกว่า คนทุกคนสามารถเป็น "คน" ผู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหมาย ด้วยพลังแห่งการนำร่วม Dec 8, 2020 < 1 min

คน เคลื่อน คน : การศึกษาการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1 min read

Reading Time: < 1 minutes

คน เคลื่อน คน

หนังสือที่ก่อร่างขึ้นจากรวมบทความภายใต้โครงการวิจัย การศึกษาเรียนรู้ในชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ที่เขียนขึ้นโดยคณะนักวิจัยผู้ทำงานภาคสนามของโครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยเป็นหนังสือที่มุ่งมองการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมผ่านแว่นของการนำร่วม ว่าด้วย “คน” ที่เป็นผู้ทำงานภาคประชาสังคมเป็นพลังร่วมในการ “เคลื่อน” ขยับและเขยื้อน “คน” ซึ่งหมายความถึงชุมชนทั้งหมดให้ไปต่อได้ในเส้นทางแห่งความหวังร่วมกัน โดยการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นการขับเคลื่อนที่มิได้สร้างผู้นำ หรือ ฮีโร่ เพียงหนึ่งเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังทางความคิด แรงกาย แรงใจของคนในชุมชนและเครือข่ายผู้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและถิ่นที่ของตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

อาจกล่าวได้ว่า คน เคลื่อน คน  กำลังจะส่งเสียงบอกว่า แนวทางขบวนการขับเคลื่อนสังคมดังกล่าว จะเป็นการเคลื่อนชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการขับเคลื่อนที่ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิ์มีเสียงที่จะร่วมเป็นผู้ออกแบบ และ เป็นผู้นำที่ร่วมเดินทางบนถนนความหวังสายใหญ่เดียวกัน เพื่อมุ่งสู่ชุมชนที่พัฒนาอย่างมีสุขภาวะ

ดาวน์โหลดหนังสือ คน เคลื่อน คน คลิกที่ภาพ

รายละเอียดหนังสือ 

ชื่อหนังสือ : คน เคลื่อน คน 

ผู้เขียน : กานน คุมพ์ประพันธ์, ชาลิดา จูงพันธ์, ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, ไอยเรศ บุญฤทธิ์, กิตติ คงตุก

Your email address will not be published.